Razstava "Panorama Trbovelj"

V arhivu muzeja se je tekom desetletij nabralo več deset tisoč fotografij iz zasavskih krajev, različnih tematik in obdobij, vendar so bile le redke t.i. panoramske, saj je naše ozke in dolge doline nemogoče zajeti z ene ali dveh strani. Že v tridesetih letih je nastala prva »kombinirana« slika, ko so Trbovlje fotografirali z več točk in jih nato sestavili v eno. Nato je bilo narejenih nekaj helikopterskih posnetkov, ki prav tako ne morejo prikazati celotne podobe. Zato smo se odločili, da izkoristimo sedanjo tehnologijo (dron) in končno predstavimo celovit pogled na Trbovlje.