Občasne razstave

Aktualna razstava

Zgodovina gasilstva v Zasavju

Podobe rudarja

Janez Mišo Knez retrospektiva

Trboveljska strojegradnja

Smučamo, sankamo, skačemo že 100 let

Obrt v Zasavju: Kakršen mojster, takšno delo

Stoletje trboveljskega vodovoda

70 let od konca II. svetovne vojne

210 let zasavskih steklarn

Pretekle razsatve