Gregor Jerman

Trboveljska strojegradnja

Gospodarski razvoj in potrebe so pokazali, da je treba izpopolniti rudniško mehanizacijo in z dobrimi predlogi izboljšati razne naprave. Iz tega razloga so v Trbovljah ustanovili Centralne rudarske delavnice, ki so bile po obsegu močno razvite, njihova glavna naloga pa je bila predvsem izdelava strojev za rudnike po celotni Jugoslaviji.
Centralne rudarske delavnice v Trbovljah so delovale vse do konca leta 1947 v sestavu rudnika Trbovlje, leta 1948 pa so se po svojem strokovnem značaju in razvoju ločile od rudnika in postale samostojno podjetje.
S postopnim razvojem Strojne tovarne v Trbovljah se je iz njenega sestava najprej izločil obrat mizarne in se osamosvojil. Tako je iz mizarne nastalo v Gabrskem nad Trbovljami lepo razvijajoče se podjetje.