Trbovlje

Spominska hiša Ustanovnega kongresa KPS na Čebinah

V precej predelani stari Barličevi domačiji smo ohranili originalno opremo v spominski sobi, ki z dvema panojema predstavlja "dogodek" leta 1937. Partijski »Manifest« je pomenil enega prvih dokumentov, ki je opozarjal na ogroženost slovenstva, na hitro prodiranje fašizma in nacizma v naše kraje, ter na negativno velesrbsko politiko, ki je imela oporo tudi v Sloveniji. Pozval je vse napredne sile na skupen boj za obstoj slovenskega naroda. Kratka razstava iz časa med obema vojnama v enem delu predstavlja glavne politične mejnike v teh letih, tako v širšem kot ožjem prostoru, v drugem delu pa je poudarek na socialnem položaju delavstva med obema vojnama in na njihovi aktivnosti na sindikalnem in političnem področju.