Sporočilo za javnost o medinstitucionalnem projektu Sava združuje

glava kpl

Prvi junij je mednarodni dan Save, ki ga od leta 2007 obeležujejo štiri države skozi katere teče

994 km dolga reka Sava: Slovenija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Srbija. 

Vse so že leta 2002 podpisale sporazum za zagotovitev trajnostnega razvoja regij v Savskem bazenu in s tem k boljši kakovosti življenja prebivalcev v porečju Save. Reka Sava po slovenskih tleh teče 220 km. Prav reka Sava in življenje, povezano z njo, je izhodišče sodelovanja pri projektu oziroma razstavi Sava združuje, ki tako  povezuje tri slovenske muzeje, ki imajo Savo v imenu, oziroma so muzeji ob reki Savi: Posavski muzej Brežice, Zasavski muzej Trbovlje in Gornjesavski muzej Jesenice. Vsi trije muzeji bomo pripravili skupno, večzvrstno razstavo, ki bo občasna in gostujoča. Gornjesavski muzej Jesenice vključuje področje Save od izvira do Ljubljane, Zasavski muzej Trbovlje od Litije do Radeč, Posavski muzej Brežice od Radeč do Obrežja.  V skupni razstavi bomo prikazali tako specifike regij kot tudi njihovo sovplivanje ter tudi vpliv našega muzejskega dela nanje. Vsak muzej svoj del oblikuje v treh temah, ki so povezane v celoto.

V Gornjesavskem muzeju Jesenice  predstavljajo Gornjesavsko dolino, kraj kjer Sava izvira, oziroma začenja svojo pot,  spomenik nepremične kulturne dediščine – fužinarsko naselje Stara Sava, pogonsko moč reke Save, družino Bucelleni, ki je zgradila fužino ob Savi, železarstvo  in  z njo povezano  barakarsko naselje  za delavce jeseniške železarne. V Zasavskem muzeju Trbovlje  v treh sklopih izpostavljajo območje in regijo Zasavje, Savo kot vodno pot, prometnico, vir gospodarske dejavnosti  in športno rekreativni poligon. V Posavskem muzeju Brežice so se prav tako osredotočili na tri glavne sklope: istovetnost z imenom območja Posavje, in  Savo, kot ločnico (zgodovinsko mejo) med deželama Štajersko in Krajnsko,  promet in transport  po Savi ter energija in dobrine iz Save.

Z razstavljenimi predmeti, arhivskim in slikovnim gradivom, želimo opozoriti, ne le na pomen dediščine, ki je naša skupna, ampak tudi na družbeno odgovornost do naravnih virov.  Na začetku bomo izdali 12. stransko brošuro in na koncu obsežno publikacijo (2022).

Odprtje razstave smo načrtovali 1. junija 2020, na Mednarodni dan reke Save, v Posavskem muzeju Brežice. Razstava se bo vsako leto selila, na Jesenice leta 2021 in v Trbovlje leta 2022. Zaradi svetovne pandemije koronavirusa je razstavni projekt prestavljen v jesen.

Prijazno vabljeni k obveščanju o projektu Sava združuje treh slovenskih regijskih muzejev, s katerim krepimo medmuzejsko povezanost in širimo zavedanje o kulturni dediščini, ki je naša skupna.

Brežice, v torek, 19. 5. 2020

Vir:  Posavski muzej Brežice https://www.pmb.si/ , Zasavski muzej Trbovlje http://zasavski-muzej-trbovlje.si/ , Gornjesavski muzej Trbovlje https://www.gmj.si/

Podnapisi k fotografijam:

1.Hrastniška mostova čez Savo

1.Hrastniška mostova čez Savo, 17. 7. 1975. Fototeka Zasavski muzej Trbovlje (RTH).

2. Fužinarsko naselje Stara Sava GMJ

  1. Fužinarsko naselje Sava je bilo leta 2019 razglašeno za spomenik državnega pomena Republike Slovenije. (Foto Silvo Kokalj, Gornjesavski muzej Jesenice).

3. Kolnarji PMB
 

  1. Kólnarji - lovilci in nabiralci premoga iz reke Save pri Čatežu ob Savi okoli leta 1930: Miha Zobarič, Jože Zofič, Miha Ajster, Jože Budič in Janez Zofič. Hrani Posavski muzej Brežice.

Prejemanje e-Obvestil

Soglasje k politiki zasebnosti *

* obvezni podatki

captcha 

ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
Ulica 1. junija 15
1420 Trbovlje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
tel.: 030 203101